Enkoder obrotowy serii POI-xx (trak śrubowy)

Sensor magnetyczny MSK 320 (trak łańcuchowy)

Gdy nastawnik pracuje nieprawidłowo zalecamy sprawdzenie pięciu podstawowych parametrów nastawnika: 

1 - Wartość dzielnika wejściowego.

Sprawdzamy ją zgodnie z instrukcją obsługi dla danego modelu nastawnika, z tabeli poniżej możemy odczytać prawidłową wartość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli w maszynie mamy zamontowany enkoder obrotowy serii POI-xx, potrzebna będzie znajomość skoku posiadanej śruby napędzającej głowicę. Jeśli nie znamy skoku śruby możemy go ustalić zgodnie z poradą zawartą w pomocy "Jak zmierzyć skok śruby głowic". Poprawna wartość dzielnika jest konieczna do pracy nastawnika!

2 - Wysokość piły jaką pokazuje wyświetlacz nastawnika.

Mierzymy dokładnie odległość od poziomu toru traka do tego ząbka piły taśmowej który wychylony jest do dołu (w kierunku toru traka). Staramy się aby piła ustawiona została do pomiaru tak, aby otrzymać wynik w pełnych milimetrach (powinien to być na przykład wynik 127 mm a nie 126,6 mm). Właściwe wyskalowanie jest bardzo ważne dla poprawnej pracy nastawnika. Jeśli maszyna wyposażona jest w mechaniczną miarkę wysokości głowicy (opcja zalecana), to sprawdzamy pokrywanie się naszego pomiaru z jej wskazaniem. Jeśli wskazania miarki mechanicznej nie pokrywają się z naszym pomiarem, miarkę należy ustawić tak aby pokazywała dokładnie taką wysokość jaką zmierzyliśmy. Teraz możemy, posługując się instrukcją obsługi, wpisać do pamięci nastawnika zmierzoną wysokość. Właściwie wyskalowana miarka mechaniczna bardzo ułatwi w przyszłości kalibrację nastawnika. Wyświetlaną przez nastawnik wysokość i tą pokazywaną przez miarkę mechaniczną powinniśmy sprawdzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy na maszynie. 

3 - Wartość rzazu piły jaka zapisana jest w nastawniku.

Stosując się do instrukcji obsługi sprawdzamy, ewentualnie korygujemy wartość zapisanego w pamięci nastawnika rzazu. Pamiętajmy przy tym, że zmierzony rzeczywisty rzaz piły, w trakcie procesu cięcia tnie nieco szerzej. Jeśli nasza piła posiada rozwiedzenie rzazu 1,7 mm, bezpieczniej będzie zapisać do nastawnika wartość 2 mm.

4 - Autokalibracja.

Procedurę autokalibracji, czyli dopasowania parametrów ruchu nastawnika do aktualnego stanu maszyny i warunków zewnętrznych, przeprowadzamy zgodnie z instrukcją obsługi dla danego modelu. Pamiętajmy przy tym, że podczas autokalibracji nastawnik wykonuje kilka automatycznych ruchów. Nie należy wtedy dotykać ruchomych części maszyny! Wykonanie autokalibracji jest bardzo ważne dla uzyskania maksymalnie dobrej dokładności ustawienia głowicy z piłą. Zalecamy przeprowadzanie jej każdorazowo przed rozpoczęciem pracy na maszynie.

5 - Elementy współpracujące - enkoder obrotowy POI-xx lub sensor MSK 320.

Aby nastawnik mógł poprawnie i bez błędów odczytywać wysokość na jakiej znajduje się aktualnie piła, konieczne jest prawidłowe zamontowanie i działanie odpowiedzialnych za to elementów. W traku łańcuchowym należy sprawdzić dokładnie stabilność zamocowania i odległości montażowe sensora. Sprawdzenia należy dokonać zgodnie z opisem dostępnym w dziale pomoc, "Instrukcja montażu enkodera". Prawidłowe ustawienie sensora MSK 320 jest kluczowe dla jego poprawnego działania. W przypadku enkodera obrotowego serii POI-xx, bardzo ważne jest sprawdzenie stanu duraluminiowego sprzęgła łączącego oś enkodera ze śrubą trapezową napędzającą głowicę maszyny. Należy dokładnie obejrzeć sprzęgło aby wykluczyć jego ewentualne pęknięcie. W razie wątpliwości wskazane jest odkręcenie enkodera aby jednoznacznie upewnić się co do jego stanu. Pęknięte sprzęgło powoduje przekłamanie w prawidłowym odczycie wysokości głowicy. Trwałość sprzęgła zależy głównie od współosiowości jego montażu. Jeśli sprzęgło nie jest prawidłowo zamontowane jego żywotność może ulec znacznemu skróceniu! Pęknięte sprzęgło należy bezwarunkowo wymienić na nowe. 

Po wykonaniu procedur z punktów od 1 do 5 sprawdzamy działanie nastawnika. Jeśli nastawnik nadal pracuje nieprawidłowo lub nie działa wcale przechodzimy dalej do diagnozowania problemów w jego pracy.

Podczas diagnozowania usterek należy zachować szczególną ostrożność ze względu na napięcie sieciowe w instalacji maszyny! 

Jeśli konieczne będzie zdemontowanie nastawnika, zalecamy wykonanie zdjęć wszystkich przewodów wraz z zaciskami do których są one dokręcone. Ułatwi to ponowne podłączenie i zapobiegnie pomyłkom. Po otrzymaniu sprawnego nastawnika z serwisu, należy koniecznie wykonać procedury opisane poniżej (punkty od 1 do 5).

Wysyłając nastawnik do serwisu podaj koniecznie adres zwrotny, numer telefonu do kontaktu i kartkę z opisem problemu który wystąpił.

SERWIS - pomoc techniczna

               HOME  

Transformator serii TSS

 

 

Problem 1 - Nastawnik nie reaguje na naciskanie klawiszy, wyświetlacz nie świeci:

Sprawdź napięcie zasilania transformatora o symbolu TSS. Jest to transformator zasilający nastawnik i w większości przypadków umieszczony jest w szafce elektrycznej maszyny.

 

 

 

 

Sprawdzamy miernikiem napięcia, ustawionym do pomiaru napięcia przemiennego, zaciski oznaczone jako PRI. Przy zaciskach znajduje się opis napięcia zasilania, 230 Vac lub 400 Vac. Brak napięcia zasilającego oznacza uszkodzony (wyłączony) bezpiecznik lub przerwę w obwodzie: sieć zasilająca - bezpiecznik - transformator.  

Jeśli na zaciskach PRI jest prawidłowe napięcie zasilające należy sprawdzić napięcie na przeciwległych zaciskach oznaczonych jako SEC. W zależności od opisu przy zaciskach, powinno być ok. 15-18Vdc przy transformatorach 12V, lub ok, 25-29 Vdc przy transformatorach 24V.  Brak odpowiedniego napięcia oznacza uszkodzony transformator TSS.

Jeśli na zaciskach SEC jest prawidłowe napięcie, sprawdzić należy czy napięcie to dochodzi również do zacisków samego nastawnika. W zależności od sposobu montażu należy otworzyć pulpit w którym zamontowany jest nastawnik, lub rozkręcić obudowę jeśli nastawnik jest w niej zamontowany. Zaciski do których doprowadzone jest napięcie z transformatora oznaczone są symbolem PWR lub 12V w zależności od modelu nastawnika. Jeśli na zaciskach nie ma odpowiedniego napięcia należy poszukać przerwy w obwodzie zasilania od zacisków SEC transformatora aż do zacisków na płycie nastawnika. Jeśli jest prawidłowe napięcie na zaciskach nastawnika, nastawnik należy zdemontować i wysłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

 

Problem 2 - Nastawnik traci poprawną wartość wysokości piły, samoczynnie podczas pracy wyłącza się, można zaobserwować gasnące i zapalające się diody sygnalizujące funkcje nastawnika.

Sprawdzić dokładnie cały tor zasilania opisany w "problemie 1", jeśli wystapią miejsca powodujące przerywanie zasilania należy je poprawić. Dodatkowo należy sprawdzić stabilność sieci zasilającej transformator TSS. Napięcie sieci musi być zgodne z napięciem transformatora. Spadki napięć mogą powodować opisywany problem. W przypadku spadku napięć przy zasilaniu transformatora z jednej fazy (230V Ac), można wymienić transformator na inny, dedykowany dla tego nastawnika, przeznaczony do zasilania międzyfazowego 400V Ac. Po zamontowaniu należy zmienić jego podłączenie, stosując zasilanie 400V Ac. Wymiana transformatora w tym przypadku może znacząco zmniejszyć zmiany napięcia zasilania i zapobiec wyłączeniom nastawnika. Jeśli napięcie sieci jest stabilne i nie ujawniają się miejsca w instalacji maszyny mogące powodować przerywanie zasilania, nastawnik należy odłączyć i odesłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

 

 

Problem 3 - Nastawnik podczas próby ustawiania głowicy wyłącza się, na wyświetlaczu widoczny jest napis "Er P"

W zależności od zachowania się maszyny po naciśnięciu klawisza rozpatrujemy dwie poniższe możliwości:

Możliwość pierwsza:

Głowica maszyny po naciśnięciu klawisza ruchu w dół ("START", "NEXT CUT"), lub klawisza ruchu w górę ("RETURN", "SAW UP") nie poruszy się wcale, a komunikat "Er P" zostanie wyświetlony, oznacza to przerwę w obwodzie sterowania jednym ze styczników maszyny. Należy sprawdzić wszystkie połączenia pomiędzy złączami na płycie nastawnika przeznaczonymi do sterowania ruchem w dół lub w górę (w zależności od tego który klawisz powoduje błąd), a stycznikami załączającymi ruch głowicy. Oznaczenie złącz góra-dół należy sprawdzić w instrukcji obsługi dla danego modelu nastawnika. Zachowując dużą ostrożność ze względu na możliwość występowania napięcia sieciowego, można zewrzeć na chwilę przewody odkręcone od złącza odpowiedzilanego za sterowanie ruchem w kierunku który powoduje powstanie błędu. Jeśli głowica po zwarciu przewodów nie ruszy, należy zlokalizować przerwę w obwodzie sterowania. Po usunięciu przerwy nastawnik powinien pracować prawidłowo. Jeśli zaś głowica ruszy, oznacza to uszkodzenie na płycie nastawnika. Nastawnik należy w tym przypadku zdemontować i odesłać do naprawy do serwisu producenta maszyny, lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

Możliwość druga:

Głowica maszyny po naciśnięciu klawisza ruchu w dół ("START", "NEXT CUT"), lub klawisza ruchu w górę ("RETURN", "SAW UP") ruszy na chwilę a następnie zatrzyma się a komunikat "Er P" zostanie wyświetlony, oznacza to niewłaściwe impulsy pochodzące z enkodera lub ich brak. W pierwszej kolejności należy upewnić się że dzielnik wejściowy zapisany w pamięci nastawnika jest poprawny. Sprawdzamy go zgodnie z instrukcją obsługi dla danego modelu nastawnika, wartość dzielnika odczytujemy z tabeli zamieszczonej na początku rozdziału. Jeśli nie znamy skoku śruby możemy go ustalić zgodnie z poradą zawartą w pomocy "Jak zmierzyć skok śruby głowicy". Jeśli dzielnik zapisany w pamięci nastawnika jest poprawny, przechodzimy do sprawdzenia enkoderów. W traku łańcuchowym należy sprawdzić stabilność zamocowania i odległości montażowe sensora MSK 320. Sprawdzenia należy dokonać zgodnie z opisem dostępnym w dziale pomoc, "Instrukcja montażu enkodera".  W przypadku enkodera obrotowego serii POI-xx, bardzo ważne jest sprawdzenie stanu duraluminiowego sprzęgła łączącego oś enkodera ze śrubą trapezową napędzającą głowicę maszyny. Należy dokładnie obejrzeć sprzęgło aby wykluczyć jego ewentualne pęknięcie. W razie wątpliwości wskazane jest odkręcenie enkodera aby jednoznacznie upewnić się co do jego stanu. Pęknięte sprzęgło powoduje przekłamanie w prawidłowym odczycie wysokości głowicy. Trwałość sprzęgła zależy głównie od współosiowości jego montażu. Jeśli sprzęgło nie jest prawidłowo zamontowane jego żywotność może ulec znacznemu skróceniu! Pęknięte sprzęgło należy bezwarunkowo wymienić na nowe. W następnej kolejności należy sprawdzić stan dokręcenia złącza z kablem przy obudowie enkodera POI (złącze powinno być dokręcone "do oporu", na zewnątrz widoczne powinny pozostać widoczne tylko 1-2 nitki gwintu). Jeśli powyższe punkty zostały zweryfikowane i nie stwierdziliśmy błędów, należy sprawdzić połączenie sensora MSK320 lub enkodera POI ze złączem enkodera na płycie nastawnika (opis odpowiedniego złącza znajdziemy w instrukcji obsługi dla danego modelu nastawnika). UWAGA! Jeśli nastawnik zamontowany jest w traku  w którym pulpit sterowniczy nie jest zamontowany do głowicy (nie przemieszcza się wraz z nią), należy szczególną uwagę zwrócić na kabel przedłużający, biegnący w gąsienicy maszyny. Problem może dotyczyć przetartej wiązki wewnątrz izolacji kabla powodującej przerwy lub zwarcia sygnału z enkodera.

Jeśli nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości opisanych powyżej, nastawnik (koniecznie wraz z enkoderem POI lub sensorem MSK320) należy zdemontować i odesłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

 

Problem 4 - Nastawnik wyświetla napis "SEt HEI" lub "Er CAL" 

Komunikat oznacza źle zapisaną wysokość piły od poziomu toru maszyny. Należy zmierzyć fizyczną wysokość na jakiej znajduje się piła lub odczytać tą wysokość z miary mechanicznej maszyny, a następnie zapisać ją do pamięci nastawnika (punkt numer 2 na początku działu pomocy). Jeśli problem pozostanie należy sprawdzić wartość dzielnika wejściowego (punkt numer 1) i ponownie zapisać poprawną wysokość.

 

Problem 5 - Wysokość na wyświetlaczu zmienia się podczas ruchu ręcznego, lecz nie zgadza się z wysokością odczytaną ze skali mechanicznej.

Należy zapisać poprawną wysokość (punkt numer 2 na początku działu pomocy, a jeśli problem występuje nadal, sprawdzić wartość dzielnika wejściowego zapisanego w pamięci nastawnika (punkt numer 1). Jeśli to nie rozwiązało problemu należy sprawdzić zamontowanie enkodera lub sensora magnetycznego zgodnie z opisem "Problem 3, możliwość druga"

Problem 6 - Nastawnik nie zatrzymuje się na zadanym wymiarze, ruch trwa aż do zadziałania wyłącznika krańcowego.

Należy sprawdzić wartość dzielnika zapisanego w pamięci nastawnika. Jeśli nie jest prawidłowa wpisać poprawną wartość (punkt numer 1 na początku działu pomocy). Jeśli nie rozwiązuje to problemu należy sprawdzić czy styki robocze stycznika ruchu (dla kierunku w którym problem wystąpił) nie uległy "sklejeniu" czyli zgrzaniu pod wpływem płynącego przez nie prądu, oraz czy w instalacji sterującej tym kierunkiem ruchu nie wystąpiło trwałe zwarcie. Po sprawdzeniu, jeśli problem nadal występuje, sprawdzamy czy ustąpi on po odłączeniu przewodów sterujących od złącza nastawnika (dla kierunku w którym problem wystąpił). Jeśli po fizycznym odłączeniu przewodów od złącza nastawnika problem ustąpi, nastawnik należy odesłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.