Pomiar skoku śruby

Dzielnik uzyskany z tabeli posłuży do procedury programowania wstępnego nastawnika. Programowanie to należy przeprowadzić zgodnie z właściwą instrukcją dla danego modelu.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli istnieje możliwość bezpiecznego, ręcznego obracania napędem maszyny (bezwzgędnie przy odłączonym zasilaniu), możemy wykonać 10 obrotów śrubą głowicy aby zobaczyć o ile milimetrów na skali mechanicznej przesunie się głowica. Przesunięcie odczytane na skali, podobnie jak w przypadku poprzednim dzielimy przez 10, aby otrzymać rzeczywisty skok śruby. 

Po prawidłowym obliczeniu skoku śruby możemy dobrać typ enkodera i dzielnik wejściowy do zaprogramowania nastawnika. Posługujemy się w tym celu zamieszczoną poniżej tabelą. Dla przykładowej śruby (zdjęcie powyżej) o zmierzonym skoku 5 mm, odpowiedni będzie enkoder POI - 50,  a dzielnik wejściowy który należy zapisać do pamięci nastawnika zgodnie z tabelą,  równy będzie 20.

Pomiaru skoku zainstalowanej w maszynie śruby możemy dokonać za pomocą suwmiarki mechanicznej lub elektronicznej.

Aby ograniczyć błędy wynikające z pomiaru należy zmierzyć skok na dziesięciu zwojach gwintu śruby. Ruchomą i nieruchomą cześć szczęk suwmiarki umieszczamy na wierzchołkach gwintu, a następnie odczytaną wartość dzielimy przez 10.

Na rysunku poniżej widzimy przykładowy pomiar skoku gwintu. Na dziesięciu zwojach suwmiarka wskazuje 50 mm. Skok śruby równy jest więc 5 mm (50 mm podzielone przez 10) 

SERWIS - pomoc techniczna

               HOME