Wykaz błędów mogących wystąpić podczas pracy nastawnika ANT-2G

Wykaz błędów mogących wystąpić podczas pracy nastawnika ANTD-03

To grupa maszyn z dwoma głowicami poziomymi, lub poziomą i pionową głowicą. Traki tego typu pozwala na osiągnięcie dużo większej wydajności w procesie cięcia. Proces ustawiania głowic jest bardzo podobny do stosowanego w traku jednogłowicowych.

Do instalacji w tego typu maszynach przeznaczony jest nastawnik o nazwie ANT-2G oraz ANTD-03.

Diagnozowanie problemów mogących wystąpić podczas eksploatacji nastawnika ANT-2G i ANTD-03, przebiega bardzo podobnie jak w przypadku pozostałych nastawników do traków taśmowych poziomych. W przypadku wystąpienia problemu z działaniem należy korzystać z porad "POMOC SERWISOWA traki taśmowe"

SERWIS - pomoc techniczna

               HOME