Sprawdź napięcie zasilania transformatora o symbolu TSS. Jest to transformator zasilający nastawnik i w większości przypadków umieszczony jest w szafce elektrycznej maszyny.

 

 

 

 

Sprawdzamy miernikiem napięcia, ustawionym do pomiaru napięcia przemiennego, zaciski oznaczone jako PRI. Przy zaciskach znajduje się opis napięcia zasilania, 230 Vac lub 400 Vac. Brak napięcia zasilającego oznacza uszkodzony (wyłączony) bezpiecznik lub przerwę w obwodzie: sieć zasilająca - bezpiecznik - transformator.  

Jeśli na zaciskach PRI jest prawidłowe napięcie zasilające należy sprawdzić napięcie na przeciwległych zaciskach oznaczonych jako SEC. W zależności od opisu przy zaciskach, powinno być ok. 15-18Vdc przy transformatorach 12V, lub ok, 25-29 Vdc przy transformatorach 24V.  Brak odpowiedniego napięcia oznacza uszkodzony transformator TSS.

Jeśli na zaciskach SEC jest prawidłowe napięcie, sprawdzić należy czy napięcie to dochodzi również do zacisków samego nastawnika. W zależności od sposobu montażu należy otworzyć pulpit w którym zamontowany jest nastawnik, lub rozkręcić obudowę jeśli nastawnik jest w niej zamontowany. Zaciski do których doprowadzone jest napięcie z transformatora oznaczone są symbolem PWR lub 12V w zależności od modelu nastawnika. Jeśli na zaciskach nie ma odpowiedniego napięcia należy poszukać przerwy w obwodzie zasilania od zacisków SEC transformatora aż do zacisków na płycie nastawnika. Jeśli jest prawidłowe napięcie na zaciskach nastawnika, nastawnik należy zdemontować i wysłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

1 - Brak zasilania, wyświetlacz nie świeci:

WAŻNE! Ze względu na jednostronny ruch dojazdowy kasujący luzy, przed wpisaniem wymiaru należy koniecznie wykonać ruch zmniejszający wymiar (nacisnąć na chwilę klawisz ze strzałkami skierowanymi do wewnątrz!).

WAŻNE! Do pamięci nastawnika można zapisać najwyżej 3 cyfrowy wymiar rozstawu pił (mniejszy od 1000)

Wykaz błędów mogących wystąpić podczas pracy nastawnika obrzynarki

Obrzynarki jedno i dwustronne pracują jako uzupełnienie parku maszyn do przecierania drewna. Wykonywane w wersji z jedną, dwoma i trzema piłami roboczymi. Maszyny mogą posiadać ruchomą  jedną lub obie głowice robocze. 

Do obrzynarek z jedną i dwoma piłami przeznaczone są nastawniki ANP-02, ANP-05 i ANP-06. Do obrzynarek wyposażonych w trzy piły robocze przeznaczony jest nastawnik DSP-01

SERWIS - pomoc techniczna

               HOME  

2 - Nastawnik nie uruchamia maszyny, na wyświetlaczu napis "Err P":

Jeśli nie znamy skoku śruby możemy go ustalić zgodnie z poradą zawartą w pomocy "Jak zmierzyć skok śruby głowicy". Jeśli dzielnik zapisany w pamięci nastawnika jest poprawny, przechodzimy do sprawdzenia enkoderów. W przypadku sensora MSK 320 należy sprawdzić stabilność zamocowania i odległości montażowe sensora MSK 320. Sprawdzenia należy dokonać zgodnie z opisem dostępnym w dziale pomoc, "Instrukcja montażu enkodera".  W przypadku enkodera obrotowego serii POI-xx, bardzo ważne jest sprawdzenie stanu duraluminiowego sprzęgła łączącego oś enkodera ze śrubą trapezową napędzającą głowicę maszyny. Należy dokładnie obejrzeć sprzęgło aby wykluczyć jego ewentualne pęknięcie. W razie wątpliwości wskazane jest odkręcenie enkodera aby jednoznacznie upewnić się co do jego stanu. Pęknięte sprzęgło powoduje przekłamanie w prawidłowym odczycie wysokości głowicy. Trwałość sprzęgła zależy głównie od współosiowości jego montażu. Jeśli sprzęgło nie jest prawidłowo zamontowane jego żywotność może ulec znacznemu skróceniu! Pęknięte sprzęgło należy bezwarunkowo wymienić na nowe. W następnej kolejności należy sprawdzić stan dokręcenia złącza z kablem przy obudowie enkodera POI (złącze powinno być dokręcone "do oporu", na zewnątrz widoczne powinny pozostać widoczne tylko 1-2 nitki gwintu). Jeśli powyższe punkty zostały zweryfikowane i nie stwierdziliśmy błędów, należy sprawdzić połączenie sensora MSK320 lub enkodera POI ze złączem enkodera na płycie nastawnika (opis odpowiedniego złącza znajdziemy w instrukcji obsługi dla danego modelu nastawnika).

Jeśli nie stwierdziliśmy żadnych nieprawidłowości opisanych powyżej, nastawnik (koniecznie wraz z enkoderem POI lub sensorem MSK320) należy zdemontować i odesłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

W zależności od zachowania się maszyny po naciśnięciu klawisza rozpatrujemy dwie poniższe możliwości:

Możliwość pierwsza:

Piła po naciśnięciu klawisza ruchu ("START POSITION") nie poruszy się wcale, a komunikat "Er P" zostanie wyświetlony, oznacza to przerwę w obwodzie sterowania jednym ze styczników ruchu głowicy z piłą. Należy sprawdzić wszystkie połączenia pomiędzy złączami na płycie nastawnika przeznaczonymi do sterowania ruchem lewo - prawo, a stycznikami załączającymi ruch. Oznaczenie złącz lewo - prawo należy sprawdzić w instrukcji obsługi dla danego modelu nastawnika. Zachowując dużą ostrożność ze względu na możliwość występowania napięcia sieciowego, można zewrzeć na chwilę przewody odkręcone od złącza odpowiedzialnego za sterowanie ruchem w kierunku który powoduje powstanie błędu. Jeśli głowica z piłą po zwarciu przewodów nie ruszy, należy zlokalizować przerwę w obwodzie sterowania. Po usunięciu przerwy nastawnik powinien pracować prawidłowo. Jeśli zaś głowica ruszy, oznacza to uszkodzenie na płycie nastawnika. Nastawnik należy w tym przypadku zdemontować i odesłać do naprawy do serwisu producenta maszyny, lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

Możliwość druga:

Głowica maszyny po naciśnięciu klawisza ruchu w dół ("START POSITION") ruszy na chwilę a następnie zatrzyma się a komunikat "Er P" zostanie wyświetlony, oznacza to niewłaściwe impulsy pochodzące z enkodera lub ich brak. W pierwszej kolejności należy upewnić się że dzielnik wejściowy zapisany w pamięci nastawnika jest poprawny. Sprawdzamy go zgodnie z instrukcją obsługi dla danego modelu nastawnika, wartość dzielnika odczytujemy z tabeli poniżej.

Należy sprawdzić wartość dzielnika zapisanego w pamięci nastawnika. Jeśli nie jest prawidłowa wpisać poprawną wartość (patrz pkt. 2, możliwość druga). Jeśli nie rozwiązuje to problemu należy sprawdzić czy styki robocze stycznika ruchu (dla kierunku w którym problem wystąpił) nie uległy "sklejeniu" czyli zgrzaniu pod wpływem płynącego przez nie prądu, oraz czy w instalacji sterującej tym kierunkiem ruchu nie wystąpiło trwałe zwarcie. Po sprawdzeniu, jeśli problem nadal występuje, sprawdzamy czy ustąpi on po odłączeniu przewodów sterujących od złącza nastawnika (dla kierunku w którym problem wystąpił). Jeśli po fizycznym odłączeniu przewodów od złącza nastawnika problem ustąpi, nastawnik należy odesłać do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta nastawnika.

3 - Piła nie zatrzymuje się na zadanym wymiarze, ruch trwa do zadziałania wyłącznika krańcowego:

Wartość licznika „Real size” poniżej zera, źle wpisany wymiar rozstawu pił. Zmierzyć rozstaw pił i wpisać poprawną wartość do  pamięci nastawnika zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu nastawnika. Jeśli nadal źle działa sprawdzić wartość dzielnika wejściowego, a jeśli jest poprawna, sprawdzić działanie i zamontowanie sensora MSK 320 (lub enkodera POI). (pkt. 2, możliwość druga)

Sprawdzić czy widoczny na wyświetlaczu rozstaw pił jest zgodny z rzeczywistym, jeśli nie zapisać poprawny. Sprawdzić czy podczas ruchu kalibracji głowica nie spowodowała zadziałania wyłącznika krańcowego ruchu, jeśli tak ustawić głowicę w położeniu bliższym najmniejszego wymiaru. Sprawdzić poprawność połączenia sensora MSK-320 i jego prowadzenie nad taśmą, lub stan sprzęgła i dokręcenie złącza w przypadku enkodera obrotowego, podobnie jak w pkt. 2 możliwość druga.

Wykonać autokalibrację, sprawdzić wartość dzielnika wejściowego zapisanego w nastawniku (patrz pkt. 2, możliwość druga), sprawdzić poprawność zamontowania sensora MSK-320 i jego przemieszczanie się nad taśmą magnetyczną, sprawdzić odległość w jakiej znajduje się sensor na całej drodze jego przemieszczania ponad taśmą magnetyczną. W przypadku enkodera obrotowego sprawdzić stan techniczny sprzęgła i dokręcenie złącza zgodnie z instrukcją montażu enkodera.

6 - Podczas używania przycisków sterowania ręcznego nastawnik zatrzymuje ruch i wyświetla komunikat "SEt HEi":

5 - Podczas autokalibracji nastawnik zatrzymuje ruch, wyświetla napis "Auto Er P":

4 - Pozycja zatrzymania piły znacząco różni się od zadanej:

Poza wcześniej opisanymi błędami, w nastawniku wymiaru DSP-01, przeznaczonym do instalowania w obrzynarkach z trzema piłami mogą wystąpić błędy opisane w tabeli poniżej.

Nastawnik DSP-01 - wykaz błędów dodatkowych