Komunikat oznacza że podczas pracy licznika nastąpił zanik napięcia zasilającego. W tej sytuacji można dokończyć cykl ostrzenia począwszy od przerwanego miejsca naciskając przycisk "START", lub zresetować licznik przyciskiem "RESET"

1 - Licznik nie pracuje, na wyświetlaczy widoczny napis: "Power default":

Wykaz błędów mogących wystąpić podczas pracy licznika cykli ostrzenia.

Ostrzarki do pił taśmowych i tarczowych wyposażone w liczniki cykli serii MLC zwalniają operatora z konieczności śledzenia procesu ostrzenia. Dzięki ich zastosowaniu mamy gwarancję dokładnego pokrycia cyklu ostrzenia na liczbę zębów ostrzonej piły.

Zapobiega to niekontrolowanemu ubytkowi materiału w przypadku częściowego nałożenia się cykli ostrzenia na część zębów piły. 

Do ostrzarek standardowych przeznaczone są liczniki MLC-02D i MLC-03N. Do ostrzarek borazonowych przeznaczony jest licznik MLC-03W

SERWIS - pomoc techniczna

               HOME  

2 - Licznik nie pracuje, na wyświetlaczu widoczny napis "Impulses default":

Komunikat oznacza błąd w zliczaniu impulsów generowanych przez mikrowyłącznik sprzężony z mechanizmem  prowadzącym tarczę po zębach piły. Należy sprawdzić mocowanie mikrowyłącznika, jego stan techniczny i stan instalacji począwszy od jego styków do złącza oznaczonego jako "PULSE", umieszczonego na płytce licznika. Po naciśnięciu na dźwignię mikrowyłącznika styki oznaczone jako "COM" i "NO" powinny zostać zwarte (sprawdzamy miernikiem), powinno być wyczuwalne wyraźne "kliknięcie".

Oznacza to obecność większych niż dopuszczalne zakłóceń elektromagnetycznych w instalacji maszyny. Należy zresetować licznik przyciskiem "RESET", lub poprzez wyłączenie i ponowne załączenie. Przy częstym występowaniu tego problemu należy zainstalować dodatkowe filtry EMC lub zmienić fazę z której zasilany jest transformator TSS podłączony do licznika.

3 - Na wyświetlaczu widoczne nieregularne linie i nieczytelne znaki:

Należy sprawdzić czy nie uległo wypięciu złącze klawiatury łączące ją z płytką licznika. Jeśli złącze jest prawidłowo zapięte, oznacza to prawdopodobne uszkodzenie klawiatury

Jeśli licznik nadal nie działa należy odesłać go do serwisu producenta maszyny lub serwisu fabrycznego producenta licznika.

4 - Licznik nie reagują na wciskanie jednego lub więcej klawiszy: